บริษัท ด็อกเตอร์-ฟาร์มา จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555  ภายใต้การบริหารงานของบุคลากรทางการแพทย์ ผลิตและจัดจำหน่ายเวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามและการชะลอวัย ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาสูตร รวมทั้งทดสอบทางคลินิกโดยทีมแพทย์ เภสัชกร และ ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและศาสตร์แห่งการชะลอวัย ทั้งในและต่างประเทศ
 
Doctor-Pharma company is established in 2012 by Doctor, Pharmacist and Anti-Aging specialist.We manufacture and distrubute cosmeceutical and nutraceutical products for anti-aging and whitening effect.Our product are formulated base on scientific research and also clinical study support.Therefore, you can be confident in efficiency and safety of Doctor-Pharma products.
 
ที่ปรึกษาและผู้บริหารบริษัท
 
เภสัชกรหญิง ศุภมาศ ชนะศรี
กรรมการผู้จัดการ
 
เภสัชกรหญิง ศุภมาศ ชนะศรี                                           
กรรมการผู้จัดการ 
 
การศึกษา:
- เภสัชศาสตร์บัณฑิต
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การจัดการมหาบัณฑิต
  สาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
 
ตำแหน่งงานปัจจุบัน:
- ผู้บริหาร บริษัทด็อกเตอร์-ฟาร์มา จำกัด
 
แนวคิดและที่มาของผลิตภัณฑ์ 
 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังขาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ลดน้ำหนักและการชะลอวัย
เลือกใช้และบริโภคตามกระแสนิยม
บางผลิตภัณฑ์ไม่มีหลักฐานการศึกษาวิจัยยืนยันถึงประสิทธิภาพ
บริษัทด็อกเตอร์-ฟาร์มา จึงได้คิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ลดน้ำหนัก และชะลอวัย โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งพัฒนาสูตรที่ประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์สำคัญที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์หรือการศึกษาทางคลินิกที่ยืนยันประสิทธิภาพ และพิสูจน์ผลลัพธ์ที่ชัดเจน
 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก ดังนี้
 
1. ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง (Cosmeceuticals) ภายใต้แบรนด์ “The Skin"
 
•
ผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอย กระชับผิวหน้า ชะลอความชราของผิว
(Anti-Aging Product)
 
- Absolute Anti-Aging
•
ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวกระจ่างใส (Whitening Product)
 
- Absolute White
- One Night Brightening
- Absolute Blink (Body Serum)
•
ผลิตภัณฑ์ลดฝ้า กระ จุดด่างดำ  (Anti-Melasma Product)
 
- Melas-Block
•
ผลิตภัณฑ์กันแดด (Sunscreen Product) 
 
- Absolute Sunscreen SPF60 PA+++
•
ผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอย หมองคล้ำรอบดวงตา ถุงใต้ตา (Eye Care Product)
 
- Absolute Eye Gel
 
2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplements) ภายใต้แบรนด์
    “DOCTOR-PHARMA” 
 
•
อาหารเสริมชะลอวัย (Anti-Aging Supplement)
 
- Reverz
•
อาหารเสริมเพื่อผิวขาวกระจ่างใส (Skin Whitening Supplement)
 
MELAs
•
อาหารเสริมลดน้ำหนัก (Weight-Loss Supplement)
 
- Restric
- X-Tra Curve
 
 
 
 
 
© 2013 The Skin Products. All rights reserved.