ส่วนประกอบสำคัญ

•
L-Cysteine
•
Alpha-Lipoic Acid
•
Pine Bark Extract
•
Vitamin C
•
Selenium
วิธีรับประทาน : วันละ 1 เม็ด หลังอาหาร
ข้อควรระวัง : เด็ก สตรีมีครรภ์ และให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน
ข้อแนะนำ : ควรเลี่ยงแสงแดดจัด และใช้ครีมกันแดดเป็นประจำทุกวัน
เพื่อผลลัพธ์ที่ดี

 

 

1,200 baht

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและตัวสินค้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
 
© 2013 The Skin Products. All rights reserved.