ส่วนประกอบสำคัญ

•
Isolate  Soy  Protein
•
L-Carnitine  L-Tartrate
•
Garcinia Extract
•
Green Tea Extract
•
Spirulina  Extract
•
Capsicum Extract
•
Coenzyme Q10
วิธีการรับประทาน : วันละ 1 เม็ดก่อนอาหารเช้า พร้อมน้ำ 1 แก้ว
ข้อควรระวัง : เด็ก สตรีมีครรภ์ และให้นมบุตรไม่ควรรับประทาน
ข้อแนะนำ : ควรใช้ควบคู่กับการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย เพื่อ
ผลลัพธ์ที่ดี

 

1,200 baht

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและตัวสินค้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
 
© 2013 The Skin Products. All rights reserved.